חבילות התיור מתוכננות בקפידה לאור היכרותנו המעמיקה ורבת השנים עם היעד הנ"ל (סיישל), תושביו ומנהגיו, ולאור הניסיון הרב שצברנו.

דרכון ואשרות

יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות, מיום הכניסה למדינה האחרונה במסלול הטיול. יש לוודא כי בדרכון ישנו לפחות עמוד אחד ריק (המיועד לאשרות כניסה), נקי מכל חותמת ומדבקה, לכל מדינה בה מבקרים על פי מסלול הטיול. הוצאת דרכון או הארכת תוקפו היא באחריות המטייל בלבד.  או ממדיניות הממשלות של הארצות המבוקרות - אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכים בכך.
עצם ההרשמה של המטייל לטיול או תשלום המקדמה (ראה להלן "תנאי התשלום"), או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו, מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים. 

 

טיסה ישירה לסיישל - סוכות 2019

טיסה 1:

7 לילות

יציאה: 14 באוקטובר 2019 בשעה 05:00 | נחיתה בסיישל: 12:25
חזרה: 21 באוקטובר 2019 בשעה 14:15 | נחיתה בישראל: 19:35

טיסה 2:

7 לילות

יציאה: 14 באוקטובר 2019 בשעה 08:00 | נחיתה בסיישל: 15:25

חזרה: 21 באוקטובר 2019 בשעה 17:45 | נחיתה בישראל: 23:05

 

 

המחירים מבוססים על עלות הדלק הסילוני, כל התייקרות במחירי הדלק תחול על הנוסעים בהתאם.

מחיר החבילות כולל:

 • טיסת שכר ישראלי ישירה במסלול ת"א סיישל ת"א.
 • 7 לילות שהות במלון ע"ב לינה וארוחת בוקר או חצי פנסיון כמפורט בכל מלון ומלון.
 • העברות מהשדה למלון ובחזרה.
 • למלונות בפראלין / דניס - כולל טיסות פנימיות ממאהה ובחזרה.
 • למלונות בסילואט - כולל העברה בספינה ממאהה לסילואט ובחזרה.
 • מיסי נמל ודלק על פי הידוע, כל שינוי במחיר הדלק הסילוני עד מועד הטיסה תחול על הנוסעים בהתאם.
 • ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים עפ"י חוק טיסות השכר.
 • לפרטים מלאים, מחירים וחדרים: חבילות נופש - טיסה ישירה לסיישל

 

שינוי במחירים

מחיר הטיול מורכב ממחיר טיסות וממחיר סידורי קרקע, נכון ליום 19.3.18  מחיר הטיסות מבוסס על תעריפים ומדיניות חברות התעופה נכון ליום הנ"ל. מחיר סידורי הקרקע מבוסס, בין היתר, על שערי החליפין של המטבעות השונים בכל ארץ לעומת הדולר האמריקאי. במקרה ותהיה העלאה במחירי הטיסות או שינוי של שערי החליפין לעומת הדולר (מעל לרמה של 3%), שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר הטיול בהתאם, גם אם בוצע תשלום חלקי או מלא על ידי המטייל. 

 

תנאי תשלום: יש לציין את אופן התשלום

 • העברה בנקאית
  פרטי בנק: אוצר החייל מספר חשבון 54075 סניף 357 להעביר העתק למספר פקס - 03-6166088. יש להסדיר את התשלום בעת ההזמנה.
 • תשלום במזומן (במשרדינו) :
  תשלום בדולרים (שטרות מעל שנת 2001) לפי הצעת המחיר או תשלום בשקלים לפי שער העברות והמחאות גבוה המקובל בענף התיירות
 • כרטיס אשראי-עד 3 תשלומים ללא ריבית או לפי תוכנית הקרדיט של חברת האשראי.

500 $ לאדם מקדמה בעת ביצוע ההזמנה.

1000$ לאדם מקדמה בעת ביצוע הזמנה הכוללת ישיבה במחלקת עסקים.

יש לסיים את מלוא התשלום 60 יום לפני היציאה לטיול. 

 

תנאי ביטול

$500 / 1000$ דמי הרשמה לאדם שלא יוחזרו בכל מקרה בהתאם למחלקה אותה הזמין בטיסה.
מ-25 - 60 ימי עבודה לפני הטיסה יחולו דמי ביטול בסך 50% מעלות החבילה.
מ-15 - 24 ימי עבודה לפני הטיסה יחולו דמי ביטול בסך 70% מעלות החבילה.
מ-3 - 14 ימי עבודה לפני הטיסה 90% דמי ביטול.
מ-3 ימי עבודה לפני הטיסה 100% דמי ביטול. 

במלונות מסוימים יתכנו תנאים קשיחים יותר שיעודכנו במעמד ההזמנה.
ביטול יש למסור למשרדנו בכתב. הודעה על ביטול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס עבור ספיריט הפקות עולם בשעות העבודה, בפקס שמספרו 03-6166088 או בדוא"ל (email):

נורית: nurits@mspirit.co.il 

אורלי: orly@mspirit.co.il

מחובתו של הלקוח לבדוק האם התקבל הפקס או האי-מייל (אישור קבלה).

הבהרה לגבי "ימי עבודה": ימי עבודה הם הימים א' עד ה' בין השעות 09:00 ל -17:00 להוציא חג או ערב חג.

אנו ממליצים להוציא פוליסת ביטוח נסיעות הכוללת ביטוח מטען, ביטוח רפואי וביטוח הטסה רפואית במקביל להרשמה. יש לוודא שהפוליסה מכסה את דמי הביטול במקרי חירום כמו אשפוז,  צו 8 וכו'.

לתשומת ליבכם:

ביטול נסיעה לפני תחילתה: אנו נתקלים מידי פעם במקרים בהם מטיילים נאלצים לבטל את נסיעתם מחמת תאונה או מחלה פתאומית, או מחמת אשפוז או מוות של בן משפחה קרוב. לצערנו לא נוכל להחזיר דמי ביטול שנגבים מאיתנו על ידי חברות התעופה וגורמי התיירות בעולם. על המטיילים לעשות ביטוח טיולים, וחברת הביטוח היא הגורם אליו יש לפנות על מנת לקבל החזר כספי בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח אותה רכשתם.

למרות האמור לעיל, חברת ספיריט הפקות עולם , תעשה ככול שביכולתה ע"מ שהלקוח ישלם את המינימום הנדרש.

ביטוחים:

חברת ספיריט הפקות עולם אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או רכוש, שיכול להיגרם במהלך הטיול, או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, אובדן, גניבה או הוצאה שהיה על המטייל להוציא בגינם. על כל מטייל חלה החובה לעשות בעצמו ביטוח מלא ומתאים לגוף ולרכוש.

בריאות וחיסונים:

לפי המידע המצוי בידינו אין צורך בחיסונים בנסיעה זו.
אולם, החברה אינה גורם רפואי מוסמך ואיננו מורשים לתת ייעוץ או הנחיות בנושאים רפואיים לפיכך יש לפנות ללשכת הבריאות באזור המגורים או למרפאה לרפואה גיאוגרפית בבית החולים באזור המגורים, שבועיים לפחות לפני מועד היציאה לטיול כדי לקבל הנחיות בנוגע לחיסונים ולתרופות. בכל מקרה אין החברה אחראית למקרים של ביטול טיול עקב בעיות רפואיות הקשורות לחיסונים ולתרופות אלו ודמי הביטול יחולו על המטייל לפי תנאי הביטול שפורטו לעיל. בהתאם להנחיות רשויות הבריאות בסיישל, בטרם נחיתה של כלי טייס כלשהו במדינה, מתבצע בו תהליך חיטוי שמטרתו למנוע פגיעה במרקם האקולוגי העדין של סיישל.

הערות

תעריף הטיול ייגבה על פי שער המחאות והעברות גבוה של יום התשלום.

במידה ויהיו שינויים בתעריפי הטיסות, מסי נמל ומיסים נוספים, אשרות, גם אם שינויים אלו יחולו ברגע האחרון, תחול תוספת המחיר על הנוסעים.

חילוקי דעות

סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר תל אביב בלבד. מובהר בזאת מפורשות, כי עצם הרשמתו של מטייל במשרד נסיעות או אצל סוכן נסיעות בכל מקום שהוא ברחבי הארץ לא תקנה סמכות שיפוט לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי עסקיו של משרד הנסיעות או של סוכן הנסיעות, אף אם התביעה תוגש גם נגדם. החברה רשאית, על פי בחירתה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש מהמטייל שחילוקי הדעות בינו לבין החברה יתבררו בפני בורר או בוררים, שיתמנו לכך על ידי התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל, ולרבות הוועדה לתלונות הציבור שבמסגרתו.

אנו מאחלים לכם הנאה רבה, וברוכים הבאים לסיישל.

ניתן למלא טופס הרשמה לטיסת סיישל באתר.

לפרטים נוספים ובירורים התקשרו 6445* או צרו קשר דרך אתר ספיריט הפקות עולם.

 

גלובס, 19/7/2015: "איי סיישל באוקיינוס ההודי מציעים אטרקציות לחובבי החיים הטובים - מבילוי בחופים לצרכי מנוחה או פעילויות אקסטרים וצלילה, דרך התמזגות בטבע הפראי ועד ארוחות מהמטבח הקריאולי.

תמצאו [בסיישל] אטרקציות מלהיבות לחובבי החיים הטובים שרוצים לשלב בין בטן-גב לבין אקסטרים - משמורות טבע פראיות ועד צבי ים גדולים, שווקים תוססים, מוזיאונים, ריזורטים מפנקים ופעילויות מרגשות. עברו לבגדי ים ותיהנו בלי הפסקה. חגיגה עם המון ויברציות לחופשה שהיא פנטזיה טרופית מתמשכת".